Vi utfører riveoppdrag, sorterer, laster på biler eller i containere og levere til deponi / gjenvinningstasjon.

Tilgjengelig utstyr:

  • Lastere 8 - 20 tonn
  • gravemaskiner med rive-klype
  • containere og krokløftbiler

Riving av bygning

Riving av brannskadet fjøs for kunde

Riving av bygning

Riving av brannskadet fjøs for kunde

Riving av brygge

Riving av brygge på Nesna