Fjellarbeid - industriområder – havneanlegg

Vi opparbeider industriområder, store og små, for kommuner og bedrifter. 

Vi borrer, sprenger og opparbeider havneområder og  tørrdokk, fyller ut og bygger opp moloer. 

Våre oppdragsgivere er kommuner, bedrifter, båtforeninger og private.

Fjellarbeider

Fjellarbeider i forbindelse med etablering av industritomt

Tilgjengelig utstyr:

  • Borerigger
  • Laster opptil 30 tonn
  • Dumper
  • Dozer
  • Gravemaskiner (med og uten hydraulisk hammer) opptil 48 tonn
  • Mobile knuse- og sorteringsverk (grovknuser og finknuser).

Planering Industriområde

Planering av industriområde, Lovund