Flytting av hus 2007

På våren 2007 flyttet vi et hus fra en tomt til en annen på Nesna tettsted. 

Huset var av en slik størrelse at vi måtte kutte det opp i to deler for å få plass til det på vegen, og selv da ble vi nødt til å kjøre en ganske stor omvei rundt på Nesna for å få det forbi endel tre-alèer. Takstein ble tatt av huset for å gjøre det så lett som mulig, slik at det kunne løftes. Selv med denne vekt-reduksjonen ble det behov for to kraner for å løfte hoveddelen.

Transporten medførte at det måtte legges ned diverse skilt rundt om på plassen, i tillegg til at flere luftspenn måtte legges ned av helgelandskraft. I et kryss måtte en grøft fylles igjen for at transporten skulle greie svingen. 

Utbygget ble flyttet noen dager etterpå. Denne delen kunne enkelt løftes med en kran, da den var betraktelig mindre. 

Husflytting

Flytting av hus fra Tingstuveien til Pålsrud

Husflytting

Krapp sving

Husflytting

Løft av hus med to kraner